Automatizări pentru porţi de tip secţional

Cele mai sofisticate mecanisme le au automatizările pentru porţi de tip secţional. Acest fapt se explică prin particularităţile funcţionării lor, precum şi prin cerinţele faţă de acestea. Astfel, acţionările porţilor automate de tip secţional trebuie să fie silenţioase, universale la montare, capabile de a se opri sau de a-şi schimba traiectoria mişcării la depistarea obstacolului.

Automatizările porţilor de tip secţional sunt compuse din mecanismul de acţionare şi unitatea de control. Mecanismul de acţionare este, nemijlocit, motorul electric propriu-zis şi mecanismul de manipulare, care pune porţile în mişcare. Pentru porţile secţionale este suficient un singur mecanism de acţionare. În general, acţionările porţilor secţionale pot fi clasificate în două tipuri de bază: de tavan şi axiale.

În condiţii casnice (garaje private) de regulă se întrebuinţează acţionările de tavan în cazul porţilor secţionale, care se instalează nemijlocit pe plita de tavan a garajului, în centrul porţii. Mişcarea porţilor se realizează cu ajutorul unei manete de tracţiune, care pe de o parte este fixată la panelul-sandwish superior al porţii, iar de cealaltă parte – de glisiera automatizării, care se mişcă într-un lanţ mecanic închis, exact unde îşi îndreaptă puterea motorul electric. Este de menţionat că instalarea depinde de înălţimea buiandrugului de deasupra cadrului.

Unele dintre cele mai bune mecanisme de acţionare de pe piaţa rusească sunt acţionările pentru porţi secţionale de marca Roger Technology, care au demonstrat fiabilitate, simplitate în instalare şi în deservire. Mecanismul de acţionarea de tavan pentru porţi secţionale de marca Roger Technology este reprezentat de seriile Н40 şi R40.

Mecanismul de acţionare a porţilor secţionale Н40 – este un mecanism de acţionare electromecanic, care este dotat cu reductor cu autofrânare şi se instalează pe tavan. Acţionările din seria Н40 posedă toate avantajele seriei precedente R40, doar că sunt dotate cu şine de ghidare mai uşoare. Acţionările pentru porţi secţionale Н40 oferă siguranţă absolută datorită piedicii reglabile pentru poziţia deschisă a porţilor. Procedura de încuiere de urgenţă a foii porţii în poziţia închisă este simplificată de construcţia specială a lacătului de oţel. Glisiera de tracţiune puternică este dotată cu un mecanism excentric de deblocare foarte simplu, dar destul de sigur, iar roata de glisare a lanţului este prevăzută cu rulment cu role, care asigură frecarea minimă, silenţiozitatea funcţionării şi lipsa vibraţiilor. În afară de aceasta, nodul de tensionare a lanţului, unitatea de control şi motorul-reductor sunt amplasate de o parte a şinei de ghidare. Această particularitate a construcţiei scurtează considerabil timpul necesar pentru montarea şi reglarea acţionării. Lufturile şi vibraţiile din sistemul de transmisie se exclud datorită profilului dintr-o bucată, executat din aluminiu extrudat cu grosimea de 35 mm, prevăzut cu piste reliefate pentru lanţ, lacăt şi glisieră. O astfel de organizare a construcţiei face ca mişcarea porţii să fie cât se poate de lină. Mecanismul de acţionare a porţilor secţionale Н40 este destul de simplu de programat şi nepericulos în exploatare datorită motorului electric de curent continuu, care este dotat cu encoder magnetic.

Este de menţionat că acţionările pentru porţi secţionale cu instalare pe tavan din această serie pot fi adiţional completate cu sisteme cu şnur pentru deblocare de la distanţă (RL655, RL654).

Automatizarea pentru porţi secţionale Н40 are clasa de protecţie (IP) 40, iar intensitatea utilizării constituie 50%. Porţile secţionale, dotate cu acţionări din această serie, se deschid cu viteza de 5,4 m/min, 7,2 m/min şi 9m/min. Suprafaţa maximală a porţii secţionale– 10m2. Acţionarea pentru porţi secţionale Н40 este calculată pentru un diapazon funcţional de temperaturi de la -25С până la +70С.

Mecanismul de acţionare a porţilor secţionale R40 – este un mecanism de acţionare electromecanic, care este dotat cu reductor cu autoblocare şi se instalează pe tavan. Aceasta este un design excepţional, fără analog, elaborat şi patentat de compania italiană Roger Technology. Acţionarea pentru porţi secţionale din seria R40 şi modificările acesteia se află pe poziţie de lider în domeniul dezvoltării acţionărilor cu instalare pe tavan. Acţionările din această serie se caracterizează prin silenţiozitate în funcţionare, durabilitatea transmisiei elicoidale şi mişcarea lină, care se îmbină în construcţia cu profil de ghidare consolidat cu sistem de lanţ pentru tractarea glisierei.

Profilul dur dintr-o bucată, din aluminiu extrudat, care serveşte, în acelaşi timp, drept şină de ghidare, acoperământ decorativ şi protector, nu se supune deformării în timpul lucrului. Glisiera, lacătul şi lanţul se mişcă în şanţuri diferite pe propriile piste, fapt care, în mod absolut, exclude vibraţiile şi lufturile din sistemul de transmisie. De asemenea, lipsa vibraţiilor şi silenţiozitatea funcţionării sunt asigurate de rulmentul cu role, cu care este dotată roata de glisare a lanţului. Amplasarea unităţii de control şi a nodului de tensionare de o singură parte a şinei de ghidare scurtează considerabil timpul necesar pentru montarea şi reglarea mecanismului de acţionare. Acţionarea porţilor secţionale din seria R40 are o construcţie transformabilă a corpului, care oferă posibilitatea de amplasare a unităţii de control în poziţie verticală şi de a realiza conectările electrice şi setările. Executarea modulară a nodurilor oferă posibilitatea de a instala blocul de control separat de mecanismul de acţionare (când spaţiul de sub tavan este ocupat de reţele inginereşti sau adâncimea garajului este limitată).

Există situaţii extraordinare în cazul sistemelor automate când este necesară utilizarea sistemului manual de deblocare în caz de urgenţă. Atunci când poarta este închisă, pentru închiderea foii în poziţia iniţială, când glisiera se blochează în lacăt, sunt necesare eforturi considerabile, similare celor cu care în regim normal acţionarea porţilor secţionale apasă foaia porţii la podea. În construcţia Roger Technology un astfel de neajuns lipseşte: lacătul de oţel are două adâncituri pentru apucarea zăvorului. Pentru închiderea porţii în caz de urgenţă este suficient de a aduce glisiera la cea mai apropiată adâncitură şi atunci poarta va fi închisă. Iar în primul ciclu de deschidere, zăvorul glisierei se va bloca de sine stătător, ca de obicei. Acţionarea pentru porţi secţionale R40 este, de asemenea, dotat cu sistem de dublu-control al poziţiei foii, care se realizează cu ajutorul motorului electric de curent continuu, echipat cu encoder magnetic şi senzor ampermetric electronic. Un aşa sistem identifică cu exactitate şi memorizează punctele extreme, precum şi depistează fără greş obstacolele din calea foii porţii.

Automatizarea pentru porţi secţionale R40 are clasa de protecţie (IP) 40, iar intensitatea utilizării constituie 50%. Porţile secţionale, dotate cu acţionări din această serie, se deschid cu viteza de 5,4 m/min, 7,2 m/min şi 9m/min. Suprafaţa maximă a porţii secţionale – 12m2. Acţionarea pentru porţi secţionale R40 este calculată pentru un diapazon funcţional de temperaturi de la -25С până la +70С.

Nu stiti ce poarta alege?

Vom selecta pentru dvs. 3 opțiuni optime de porți automatizate la alegere

Trimiteți comandă pentru chemarea unui specialist la obiect

X
Lasati raspuns
contactați-ne
+373 (78) 99 44 99